alfabet i wymowa hiszpańska

alfabet i wymowa hiszpańska

ALFABET HISZPAŃSKI


A a    a
B b    be
C c    ce
CH ch    che
D d    de
E e    e
F f    efe
G g    ge
H h    hache
I i    i
J j    jota
K k    ka
L l    ele
Ll ll    elle
M m    eme
N n    ene
Ñ ñ    eñe
O o    o
P p    pe
Q q    cu
R r    erre
S s    ese
T t    te
U u    u
V v    uve
W w    uve doble
X x    equis
Y y    i griega
Z z    zetaZasady wymowy:

B=V

Wymowa b i v jest identyczna i zależy od pozycji tych liter w wyrazie lub zdaniu:

1. Na początku wyrazu (zdania) wymawiamy jak polskie b:

vino /bíno/
vaca /báka/
bote /bóte/

(ó oznacza akcent nad o)

2. -mb- i –nv- wymawimy jak /mb/:

invierno /imbjérno/
tranvía /trambíja/
cambio /kámbjo/

3. W pozostałych pozycjach wymawiamy jako głoskę pośrednią pomiędzy w i b (zapisywaną symbolem β):

uva /úβa/
caviar /kaβjár/
cobre /kóβre/

C

C przed e i i wymawiamy /θ/, jak angielskie bezdźwięczne th w wyrazie think. W Ameryce Łacińskiej wymawiamy jak s:

cine /θíne/
cenar /θenár/

W pozostałych pozycjach wymawia się k:

casa /kása/
como /kómo/

CH

Wymawiamy jak miękkie cz:

chico /číko/

G

Przed e i i wymawiamy jak /h/:

genial /henjál/

W pozostałych pozycjach jak /g/:

gato /gáto/

gue gui czytamy /ge/, /gi/:

guitarra /gitarra/

H

Jest zawsze nieme:

hola /óla/

J

Wymawiamy jak /h/:

jardín /hardín/

LL

Podobnie ja polskie j:

calle /káje/

Ñ

Jak polskie ń:

España /espáńa/

Q

Występuje tylko w połączeniu z ue i ui i jest wymawiane k (u nie wymawia się):

que /ke/
quiosco /kjósko/

R

Na początku wyrazu oraz gdy jest zapisane jako rr, jest silniejsze:

rosa /rósa/
perro /pérro/

X

Wymawiamy ks:

examen /eksámen/

Y

Wymawiamy jak i albo j (w otoczeniu samogłosek):

y /i/

muy /muj/

Z

wymawiamy /θ/, jak angielskie bezdźwięczne th w wyrazie think. W Ameryce Łacińskiej wymawiamy jak s:

zapato /θapato/


AKCENTOWANIE

Jeśli wyraz ma zaznaczony akcent graficzny (tilde), wówczas silniej wymawiamy sylabę akcentowaną:

cántaro /kántaro/
francés /franθés/

Jeśli wyraz kończy się na spółgłoskę inną niż –n i –s i nie ma tilde, wówczas silniej akcentujemy sylabę ostatnią:

profesor /profesór/
pastel /pastél/

Jeśli wyraz kończy się na samogłoskę albo –n, -s i nie ma tilde, wówczas akcent pada na przedostatnią sylabę (czyli tak, jak w języku polskim):

camarero /kamaréro/
certamen /θertámen/


PODZIEL SIĘ TĄ STRONĄ: