alfabet włoski i wymowa

alfabet włoski i wymowa

ALFABET WŁOSKI

a = a;
b = bi;
c = ci /wym. czi/;
d = di;
e = e;
f = effe;
g = gi /wym. dżi/;
h = acca /wym. akka/;
i = i;
l = elle;
m = emme;
n = enne;
o = o;
p = pi;
q = cu /wym. ku/;
r = erre;
s = esse;
t = ti;
u = u;
v = vu;
z = zeta /wym. dzeta/.

w wyrazach obcego pochodzenia pojawiają się również:

j = i lunga
k = cappa /wym. kappa/
w = vu doppia
x = ics /wym. iks/
y = i greca /wym. i greka/

Zasady wymowy włoskiej

litera

wymowa

przykład

               C

jeśli występuje przed samogłoską e lub i, wówczas wymawiamy jak miękkie cz

cena /czena/ kolacja

cinema /czinema/ kino

w pozostałych przypadkach wymawiamy jak k

cane /kane/ pies

corso /korso/ kurs

che wymawiamy ke

chi wymawiamy ki

maschera /maskera/ maska

chiesa /kjeza/ kościół

               G

jeśli występuje przed samogłoską e lub i, wówczas wymawiamy jak miękkie dż

gelato /dżelato/ lody

girare /dżirare/ skręcać

w pozostałych przypadkach wymawiamy jak g

gatto /gatto/ kot

gara /gara/ zawody

ghe wymawiamy ge

ghi wymawiamy gi

Ungheria /ungerija/ Węgry

Inghilterra /ingilterra/ Anglia

gli wymawiamy jak miękkie l

famiglia /famil’a/ rodzina

gn wymawiamy jak miękkie ń

cognome /końome/ nazwisko

               H

nie wymawiamy

ho /o/ mam

hai /aj/ masz

               S

między samogłoskami wymawiamy z

casa /kaza/ dom

cosa /koza/ rzecz

przed spółgłoską dźwięczną wymawiamy jak z

sgabello /zgabello/ taboret

 

sce wymawiamy jak miękkie sze

sci wymawiamy jak miękkie szi

scemo /szemo/ głupi

sciroppo /sziroppo/ syrop

w pozostałych pozycjach wymawiamy jak s

sicuro /sikuro/ pewien

cassa /kassa/ kasa

               Z

wymawiamy jak dz albo c

zaino /dzajno/ plecak

lezione /lecjone/ lekcja

 

Posłuchaj wymowy poszczególnych dźwięków: