ćwiczenia gramatyczne

HISZPAŃSKI - ĆWICZENIA GRAMATYCZNE

CZASOWNIK

czasownik BYĆ
czasownik być SER
czasownik być (ser) - ćwiczenie 1
czasownik być (ser) - ćwiczenie 2
ser/estar - ćwiczenie
ser/estar - ćwiczenie 2
czasownik estar
czasownik estar + przymiotnik (stan)
SER/ESTAR - wybór czasownika
ESTAR/HAY - wybór czasownika

czas teraźniejszy
czas teraźniejszy –I koniugacja
czas teraźniejszy - I koniugacja - zdania do tłumaczenia
czas teraźniejszy - czasowniki regularne
czas teraźniejszy - ćwiczenie 1
czas teraźniejszy - ćwiczenie 2
czas teraźniejszy - ćwiczenie 3
czasowniki z przegłosem e/ie - ćwiczenie
czasowniki z przegłosem o/ue - ćwiczenie
czasowniki z przegłosem e/i - ćwiczenie
presente/czas teraźniejszy - ćwiczenie
czasowniki nieregularne w presente - krzyżówka

czasy przeszłe 
czas przeszły pret.perfecto
czas przeszły pret. perfecto – tłumaczenie zdań
imperfecto - ćwiczenie 1
imperfecto-tworzenie form
pret. indefinido czasowniki nieregularne - krzyżówka
pret. indefinido czasowniki regularne - ćwiczenie 1
pret. indefinido czasowniki regularne - ćwiczenie 2
pret. indefinido czasowniki regularne - ćwiczenie 3
pret. indefinido czasowniki regularne - ćwiczenie 4
pret. indefinido czasowniki nieregularne - krzyżówka 2

czas przyszły
futuro imperfecto

subjuntivo
1.odmiana czasowników regularnych
2.odmiana czasowników nieregularnych
3.odmiana czasowników nieregularnych 2
4.uzupełnij zdania
5.subjuntivo w zdaniach czasowych cuando+subj.
6.subjuntivo/indicativo
7.subjuntivo/indicativo 2
8.perfecto de subjuntivo - tworzenie form
9.imperfecto de subjuntivo - tworzenie form
10. perfecto de subjuntivo/indicativo
11.imperfecto de subjuntivo - zdania

 

 condicional
condicional - ejercicio 1
condicional - ejercicio 2
condicional - ejercicio 3
condicional - ejercicio 4
condicional - ejercicio 5 (estilo indirecto)

imperativo

imperativo 1a conjugación tarjetas flash
imperativo 2a conjugación tarjetas flash
imparativo 3a conjugación tarjetas flash
imperativo tarjetas flash
ejercicio - imperativo verbos con cambios vocálicos tarjetas flash
ejercicio - imperativo tarjetas flash
ejercicio: imperativo - verbos irregulares

określanie form czasownika 1
określanie form czasownika 2
określanie form czasownika 3
określanie form czasownika 4RODZAJNIK/RZECZOWNIK
rodzajnik określony
rodzajnik określony - ćwiczenie 1
rodzajnik nieokreślony
rodzaj rzeczownika hiszpańskiego - ćwiczenie

PRZYMIOTNIK
przymiotniki - adjetivos

PRZYIMKI
przyimki

ZAIMKI
zamki nieokreślone - ćwiczenie
zaimki dzierżawcze - ćwiczenie

CZĘŚCI MOWY
części mowy - ćwiczenie 1
części mowy - ćwiczenie 2

RÓŻNE
pytania i odpowiedzi - ćwiczenie 1

pytania i odpowiedzi - ćwiczenie 2

PODZIEL SIĘ TĄ STRONĄ: