ćwiczenia gramatyczne

ćwiczenia gramatyczne


czasownik essere - ćwiczenie
czasownik avere - ćwiczenie
wyrażenia w avere - ćwiczenie

czasownik stare - ćwiczenie
czas teraźniejszy-ćwiczenie
czas teraźniejszy-ćwiczenie 2
czas teraźniejszy-ćwiczenie 3
czas teraźniejszy-ćwiczenie 4
passato prossimo - odmiana czasowników

passato prossimo/presente - tworzenie form
passato prossimo - uzupełnij zdania
passato prossimo - opis dnia
passato prossimo - t
łumaczenie form
pronomi diretti (1)
pronomi diretti (2)
participio passato - verbi irregolari
futuro semplice
imperfetto
passato prossimo/imperfetto
imperativo 1
imperativo 2
preposizioni articolate