czasowniki I koniugacji - zdania do tłumaczenia

czasowniki I koniugacji - zdania do tłumaczenia

Przetłumacz na hiszpański:

1. Juan dużo pali.
...........................................................................................................................
2. Słuchamy muzyki i odpoczywamy.
...........................................................................................................................
3. Ana i María spacerują po parku.
...........................................................................................................................
4. Nikt nie mówi po japońsku.
...........................................................................................................................
5. Grasz na gitarze?
...........................................................................................................................
6. Gdzie pracujecie?
...........................................................................................................................
7. Ona tańczy sama.
...........................................................................................................................
8. Zatańczysz ze mną (conmigo)?
...........................................................................................................................
9. Z kim rozmawiasz przez telefon?
...........................................................................................................................
10. Oni podróżują mało.
...........................................................................................................................

Odpowiedzi:

1. Juan fuma mucho.     2.Escuchamos música y descansamos.     3.Ana y María pasean por el parque.     4.Nadie habla japonés.     5.¿Tocas la guitarra?     6.¿Dónde trabajáis?     7.Ella baila sola.     8. ¿Bailas conmigo?     9.¿Con quién hablas por teléfono?     10.Ellos viajan poco.