presente de subjuntivo

presente de subjuntivo
tryb łączący w języku hiszpańskim


Subjuntivo
to tryb łączący, który występuje w róznych czasach: teraźnieszym (presente de subjuntivo hable), w czasie przeszłym perfecto (perfecto de subjuntivo haya hablado), w czasie przeszłym imperfecto (imperfecto de subjuntivo hablara), w czasie zaprzeszłym (pluscuamperfecto de subjuntivo hubiera hablado). We współczesnym języku hiszpańskim zanika futuro de subjuntivo hablare.

Presente de subjuntivo ma następujące końcówki:

koniugacja I
camin-ar spacerować

koniugacja II
beb-er pić

koniugacja III
sub-ir wsiadać

yo

camin-e

beb-a

sub –a

camin-es

beb-as

sub -as

él/ella/usted

camin –e

beb-a

sub –a

nosotros/as

camin -emos

beb-amos

sub -amos

vosotros/as

camin -éis

beb-áis

sub -áis

ellos/as/ustedes

camin -en

beb-an

sub -an

 


czasowniki z przegłosem

eie

 

koniugacja I
calentar
podgrzewać

koniugacja II
querer
chcieć

koniugacja III
sentir
czuć

yo

calient-e

quier-a

sient-a

calient-es

quier-as

sient-as

él/ella/usted

calient-e

quier-a

sient-a

nosotros/as

calent-emos

quer-amos

sint-amos

vosotros/as

calent-éis

quer-áis

sint-áis

ellos/as/ustedes

calient-en

quier-an

sient-an

 

Czasowniki trzeciej koniugacji należące do tej grupy mają również przegłos e i w 1 i 2 osobie liczby mnogiej presente de subjuntivo: sintamos, sintáis.

oue

 

koniugacja I
encontrar
spotykać

koniugacja II
poder
móc

koniugacja III
dormir
spać

yo

encuentr-e

pued-a

duerm-a

encuentr-es

pued-as

duerm-as

él/ella/usted

encuentr –e

pued-a

duerm-a

nosotros/as

encontr-emos

pod-amos

durm-amos

vosotros/as

encontr-éis

pod-áis

durm-áis

ellos/as/ustedes

encuentr-en

pued-an

duerm-an

 

Czasowniki trzeciej koniugacji należące do tej grupy mają również przegłos o u w 1 i 2 osobie liczby mnogiej presente de subjuntivo: durmamos, durmáis.

Przegłos ei występuje w całej odmianie:

 

koniugacja III
repetir powtarzać

yo

repit-a

repit-as

él/ella/usted

repit –a

nosotros/as

repit-amos

vosotros/as

repit-áis

ellos/as/ustedes

repit-an

 

Większość czasowników nieregularnych tworzy subjuntivo od pierwszej osoby presente de indicativo:

tener → yo tengo →subj. tenga tengas tenga tengamos tengáis tengan
salir → yo salgo →subj. salga salgas salga salgamos salgáis salgan
venir → yo vengo →subj. venga vengas venga vengamos vengáis vengan
poner → yo pongo →subj. ponga pongas ponga pongamos pongáis pongan etc.

inne czasowniki nieregularne:

 

dar

estar

haber

ir

saber

ser

esté

haya

vaya

sepa

sea

des

estés

hayas

vayas

sepas

seas

esté

haya

vaya

sepa

sea

demos

estemos

hayamos

vayamos

sepamos

seamos

deis

estéis

hayáis

vayáis

sepáis

seáis

den

estén

hayan

vayan

sepan

sean

 

Użycie trybu subjuntivo

1. w zdaniach głównych po wyrażeniach ojalá oby, quizás być może etc., po que zamiast trybu rozkazującego:
Ojalá no sea grave. Oby to nie było nic poważnego.
¡Que te mejores!  Wyzdrowiej! (Powrotu do zdrowia!)

2. w zdaniach podrzędnych:
- po czasownikach wyrażających uczucie/wolę/rozkaz:
Me alegro de que saques buenas notas.  Cieszę się, że dostajesz dobre oceny.

- po czasownikach oznaczających postrzeganie zmysłowe wtedy, gdy czasownik jest zaprzeczony:
No creo que puedan hacerlo.  Nie sądzę, by mogli to zrobić.

- w zdaniach czasowych odnoszących się do przyszłości:
Llámame cuando vuelvas.  Zadzwoń do mnie, kiedy wrócisz.

- po wyrażeniach typu es + przymiotnik + que:
Es posible que esté enfadado.  Możliwe, że jest obrażony.

- w zdaniach warunkowych po takich wyrażeniach, jak con tal de que, a condición de que pod warunkiem, że:
Te dejaré mi coche con tal de que me lo devuelvas pronto.  Pożyczę ci samochód pod warunkiem, że mi go oddasz szybko.

- w zdaniach celowych
Te llamo para que me expliques qué ha pasado.  Dzwonię do ciebie, żebyś mi powiedział, co się stało.


¡Que te mejores! Powrotu do zdrowia!
ćwiczenia


1.odmiana czasowników regularnych
2.odmiana czasowników nieregularnych
3.odmiana czasowników nieregularnych 2
4.uzupełnij zdania
5.subjuntivo w zdaniach czasowych cuando+subj.
6.subjuntivo/indicativoPODZIEL SIĘ TĄ STRONĄ: