przyimki - las preposiciones

język hiszpański - gramatyka


przyimki - las preposiciones


użycie przyimka

przykład

A

miejsce, do którego podążamy (do)

Voy a casa. Idę do domu.

celu (aby, żeby)

Vamos a bailar. Idziemy potańczyć.

dopelnienie bliższe (biernik, odpowiada na pytanie kogo? co?) osób

Veo al profesor. Widzę nauczyciela.    ale:    ¿Ves la tele? Oglądasz telewizję?

dopełnienia dalszego (celownik, odpowiada na pytanie komu? czemu?)

Lleva este paquete a María. Zanieś tę paczkę Marii.

godzin

a las cinco o godzinie piątej

DE

pochodzenie

Soy de Madrid. Jestem z Madrytu.

materiał

La blusa es de seda. Bluzka jest z jedwabiu.

posiadacz

El libro es de Juan. Książka jest Juana.

temat, przedmiot rozmowy

Hablamos de literatura. Rozmawiamy o literaturze.

pora dnia przy godzinie

A las 9 de la mañana. O 9 rano.

EN

miejsce (w, na)

Estoy en casa. Jestem w domu.

czas

Vamos a Egipto en abril. Pojedziemy do Egiptu w kwietniu.

środek transportu

Viajamos en avión. Podróżujemy samolotem.

DESDE

moment, od którego coś się dzieje

Estoy aquí desde las 10.      Jestem tutaj od godziny 10.

miejsce i znaczy od, z:

Desde la colina se ve el pueblo.      Z pagórka widać miasteczko.

HASTA

moment, do którego coś się dzieje

¿Hasta cuando te quedas? Do kiedy zostaniesz?

miejsce i znaczy aż do

Hemos llegado hasta Santiago de Compostela.      Dotarliśmy aż do Santiago de Compostela.

CON

znaczy z

con azúcar herbata z cukrem

SIN

znaczy bez

comida sin sal jedzenie bez soli

POR

przyczyna

Está gordo por comer muchos dulces. Jest gruby z powodu jedzenia dużej ilości słodyczy.

miejsce (przez, poprzez)

El río pasa por el pueblo.    Rzeka przepływa przez miasteczko.

czas (pora dnia)

Por las tardes estudia. Popołudniami studiuje

sposób

Hablamos por teléfono.     Rozmawiamy przez telefon.

cena

Hemos pagado 50 euros por la habitación. Zapłaciliśmy 50 euro za pokój

osoba

Este libro fue escrito por Quevedo.     Ta książka została napisana przez Quevedo.

PARA

cel

Me ha llamado para contarme lo que ha pasado.    Zadzwoniła do mnie, żeby mi powiedzieć mi, co się stało.

czas

¿Puedes hacerlo para mañana? Możesz zrobić to na jutro?

kierunek

El tren para Madrid.      Pociąg do Madrytu.

przy osobie znaczy dla

Esto es para ti.     To jest dla ciebie.

 


ćwiczenie


zobacz również:

przyimki miejsca

przyimki POR PARA
PODZIEL SIĘ TĄ STRONĄ: