przymiotniki - adjetivos

Gramatyka hiszpańska
przymiotniki - adjetivos


Oto ważniejsze końcówki przymiotników:

liczba pojedyncza

liczba mnoga

r. męski

r. żeński

r. męski

r. żeński

przymiotniki zakończone na –o

-o

pequeño mały

-a

pequeña

-os

pequeños

-as

pequeñas

przymiotniki zakończone na spółgłóskę –n lub -r

hablador rozmowny

habladora

habladores

habladoras

 

zakończone na -e

grande duży

grande

grandes

grandes

różne końcówki

gris szary

azul niebieski

gris

azul

grises

azules

grises

azules

nieodmienne

rosa  różowy

violeta  fioletowy

rosa

violeta

rosa

violeta

rosa

violeta

 

Przymiotnik dostosowuje się rodzajem i liczbą do rzeczownika:

un homre alto   wysoki mężczyzna      una mujer alta  wysoka kobieta        hombres altos  wysocy mężczyźni     mujeres altas  wysokie kobiety

niño inteligente  mądre dziecko           niña inteligente  mądra dziewczynka            niños inteligentes   mądre dzieci     niñas inteligentes   mądre dziewczynki    itp.

Przymiotniki bueno i malo mają formę skróconą buen i mal przed przymiotnikami rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej: un buen día  dobry dzień    un mal alumno zły uczeń    ale: una buena propuesta  dobra propozycja  una mala solución  złe rozwiązanie

Przymiotnik grande ma formę skróconą gran w liczbie pojedynczej: una gran sorpresa  wielka niespodziankazgodność przymiotnika z rzeczownikiem - ćwiczenie 1
zgodność przymiotnika z rzeczownikiem - ćwiczenie 2zobacz również:

ważniejsze przymiotniki hiszpańskie