zaimki wskazujące - pronombres demostrativos

zaimki wskazujące - pronombres demostrativos

 W języku hiszpańskim mamy trzy zaimki wskazujące: 

 

l. pojedyncza

l. mnoga

 

r. męski

este
ese
aquel

estos
esos
aquellos

 

r. żeński

esta
esa
aquella

estas
esas
aquellas

 
este – ten, blisko osby mówiącej:

esta camiseta que tengo aquí   ta koszulka, którą mam tutaj

ese – ten, bliżej osoby, do której mówimy:

Esos pendientes que llevas son muy bonitos.   Te kolczyki, które masz, są bardzo ładne.

aquel –tamten

¿Ves aquella casa?   Widzisz tamten dom?


Zaimki nieodmienne (nie występują przed rzeczownikiem): esto – to    eso – to   aquello – tamto:

¿Qué es esto?    Co to jest?