ZAIMKI W FUNKCJI DOPEŁNIENIA BLIŻSZEGO

ZAIMKI W FUNKCJI DOPEŁNIENIA BLIŻSZEGO

PRONOMBRES COMPLEMENTO DIRECTO

Oto formy zaimków osobowych w funkcji dopełnienia bliższego:

podmiot

dopełnienie bliższe

yo

me - mnie

te - cię

él/usted

lo - go/Pana

ella/usted

la - ją/Panią

nosotros/as

nos - nas

vosotros/as

os - was

ellos/ustedes

los - ich/Panów

ellas/ustedes

las - je/Panie


Zaimki te odpowiadają na pytanie kogo? , co?:

Veo a Ana. Widzę (kogo?) Annę.
La veo. Widzę .
Compro este coche. Kupuję (co?) ten samochód.
Lo compro. Kupuję go.

Zaimki te stawiamy:

  • przed osobową formą czasownika:

La veo. Widzę ją. ¿Me quieres?  Czy mnie kochasz?    Te llamo más tarde.  Zadzownię do ciebie później.   Los quiero ver.   Chcę ich zobaczyć.  Las estamos mirando.  Oglądamy je.

Przeczenie znajdzie się przed zaimkiem:

No la veo.  Nie widzę jej.

  • Jeśli w zdaniu znajduje się bezokolicznik (infinitivo) lub imiesłów czynny (gerundio), zaimek stawiamy przed osobową formą czasownika albo po bezokoliczniku i po gerundio (piszemy je wówczas łącznie):

¿Lo quieres comer? = ¿Quieres comerlo?   Chcesz to zjeść?

Te estamos esperando. = Estamos esperándote.   Czekamy na ciebie.

Jeśli zaimki lo, los odnoszą się do osób, można je zastąpić formami le, les. Zjawisko to nazywa się leísmo:

Señor Palacios, le invito a tomar un café. Panie González, zapraszam pana na kawę.


pronombres complemento directo - ejercicio 1

pronombres complemento directo - ejercicio 2PODZIEL SIĘ TĄ STRONĄ: