CZASOWNIKI RUCHU W JĘZYKU HISZPAŃSKIM

CZASOWNIKI RUCHU W JĘZYKU HISZPAŃSKIM


Oto najważniejsze czasowniki ruchu w języku hiszpańskim:

ir – iść/jechać
venir – przychodzić/przyjeżdżać

Czasowniki te są nieregularne i w czasie teraźniejszym odmieniają się następująco:

 

ir

venir

voy
vas
va
vamos
vais
van

vengo
vienes
viene
venimos
venís
vienen

Zwróć uwagę, że w języku hiszpańskim czasownik ir oznacza zarówno iść, jak i jechać, podobnie venir oznacza przychodzić i przyjeżdżać. Jeśli chcemy być bardziej precyzyjni, możemy podać środek transportu, którym się przemieszczamy, na przykład:

Voy al trabajo en coche.
Jadę do pracy samochodem.

Vamos al cine andando.
Idziemy do kina pieszo.

Miejsce, do którego zmierzamy zaznaczamy przyimkiem a:

Van a Madrid.
Jadą do Madrytu.

Istnieje pewna różnica w użyciu tych czasowników w języku polskim i hiszpańskim.
Venir oznacza ruch w kierunku osoby mówiącej (yo), podczas gdy polski czasownik przychodzić oznacza przybyć do jakiegokolwiek miejsca. Zobaczmy parę przykładów:

Voy a casa.
Idę do domu.

W obu zdaniach mamy czasownik ir/iść, ponieważ ruch wyrażony w nich polega na oddalaniu się od miejsca, w którym obecnie znajduje się osoba mówiąca (yo):

yo ------------------------------------------------→ CASA

Natomiast zdania:

¿Vienes a mi casa esta tarde?
Przyjdziesz do mnie dziś po południu?

wyrażają ruch w kierunku osoby mówiącej (yo):

tú -----------------------------------------------→ MI CASA (yo)

i dlatego pojawia się w nich czasownik venir/przychodzić.

Jednak zdanie:

Przyjdę do ciebie o godzinie 5.

przetłumaczymy na hiszpański przy pomocy czasownika ir, ponieważ z punktu widzenia yo jest to oddalanie się od miejsca, w którym chwilowo się znajduje:

 

yo -----------------------------------------------→ TU CASA

Voy a tu casa a las 5.

Llegar oznacza przyjeżdżać, docierać do jakiegoś miejsca:

El tren llegará a las 3.
Pociąg przyjedzie o 3.

Hiszpański dysponuje też specyficznymi czasownikami na ruch wertykalny, ku górze i ku dołowi:

subir – wchodzić do góry/wsiadać
bajar – schodzić/wysiadać

¡Sube al tren!
Wsiądź do pociągu.

Tienes que bajar en la cuarta parada.
Musisz wysiąść na czwartym przystanku.

Jeszcze ważne dwa czasowniki:

entrar - wchodzić
salir – wychodzić

Czasownik salir jest nieregularny w presente:

 

salir

salgo
sales
sale
salimos
salís
salen

Entré en la habitación y encendí la luz.
Wszedłem do pokoju i zapaliłem światło.

Salgo de casa temprano.
Wychodzę z domu wcześnie.