czasownik ir - iść, jechać

Czasownik IR – iść, jechać


IR – iść, jechać

yo

voy – idę, jadę

vas – idziesz, jedziesz

él, ella, usted

va – idzie, jedzie

nosotros/as

vamos – idziemy, jedziemy

vosotros/as

vais – idziecie, jedziecie

ellos, ellas, ustedes

van – idą, jadą


czasownik ir – ćwiczenie 1

czasownik ir – ćwiczenie 2

czasownik ir – ćwiczenie 3


Użycie przyimków z czasownikiem ir


IR

miejsce -  a

Voy a casa. Idę do domu

Vamos a la escuela. Idziemy do szkoły.

Van al cine. Idą do kina

Przyimek a łączy się z rodzajnikiem określonym rodzaju męskiego:

a+el = al

środek transportu - en

en coche – samochodem

en tren – pociągiem

en autobús – autobusem

en tranvía – tramwajem

en avión – samolotem

en barco – statkiem

en bicicleta - rowerem

ale:

a pie = andando = caminando – pieszo

a caballo - konno

cel (wyrażony rzeczownikiem) – de

de visita – z wizytą

de viaje – w podróż

de excursión – na wycieczkę

czasownik ir z przyimkami - ćwiczenie