SŁOWNICTWO HISZPAŃSKIE - PRACA - TRABAJO

słówka hiszpańskie


praca - el trabajo

el horario de trabajo-godziny pracy
trabajar a tiempo completo-pracować na cały etat
trabajar a tiempo parcial-pracować na część etatu
contratar-zatrudnić
el contrato de trabajo-umowa o pracę
firmar un contrato de trabajo-podpisać umowę o pracę
el trabajo fijo-praca stała
el trabajo temporal-praca tymczasowa
el trabajo por turnos-praca na zmiany
dar un aumento-dać podwyżkę
las horas extras-nadgodziny
ganar un buen sueldo-mieć dobrą płacę
despedir (e/i) del trabajo-zwolnić z pracy
estar en paro-być bezrobotnym
jubilarse-przejść na emeryturę
el/la jubilado/a-emeryt/ka

zobacz również:

zawody po hiszpańsku