CZASOWNIK ESTAR BYĆ/ZNAJDOWAĆ SIĘ


Czasownik ESTAR
być, znajdować się


Czasownik estar odmienia się niereularnie w czasie teraźniejszym:


estar

yo

estoy

estás

él/ella/usted

está

nosotros/as

estamos

vosotros/as

estáis

ellos/as/ustedes

están


Użycie czasownika estar

Isabel está enamorada.   Isabel jest zakochana.


Czasownik estar znaczy być/przebywać/znajdować się/czuć się i wyraża:

  • Położenie osób i rzeczy w przestrzeni:

La mesa está al lado de la ventana.   Stół jest obok okna.
Berlín está en Alemania.   Berlin jest (leży) w Niemczech.

Estamos en casa. Jesteśmy w domu.

Użyjemy go również w pytaniu:

¿Dónde estás? Gdzie jesteś?

¿Dónde está mi móvil?  Gdzie jest moja komórka?

Kiedy mówimy o wydarzeniach, wówczas używamy czasownika ser:

¿Dónde es el concierto?  Gdzie jest koncert?

  • Stany osób (np. zdrowie, samopoczucie) i rzeczy:

¿Cómo estás?   Jak się czujesz?

Estoy bien. Czuję się dobrze.

Estoy mal. Czuję się źle.

Estoy así así. Czuję się tak sobie.

Estoy enfermo.    Jestem chory.
La puerta está abierta.    Drzwi są otwarte.


Kiedy używamy czasownika estar, a kiedy ser?

W dużym uproszczeniu, możemy powiedzieć, że czasownik ser wyraża cechy, a czasownik estar stany i położenie w przestrzeni. Na przykład:

ser

estar


kiedy mówimy o

- zawodach:

Pedro es cocinero. Pedro jest kucharzem.

- pochodzeniu/narodowości:

¿De dónde sois? Skąd jesteście?

Somos polacos. Jesteśmy Polakami.

- cechach, np. charakterze:

Ana es muy trabajadora. Ana jest bardzo pracowita.

- czasie:

Hoy es lunes. Dzisiaj jest poniedziałek.
kiedy mówimy o

- samopoczuciu:

¿Cómo estás? Jak się masz?

Estoy cansado. Jestem zmęczony.

- stanie rzeczy

Mi coche está roto. Mój samochód jest zepsuty.

La ventana está abierta. Okno jest otwarte.

- położeniu w przestrzeni, położeniu geograficznym:

Madrid está en España. Madryt leży w Hiszpanii.

El reloj está en la pared. Zegar jest/wisi na ścianie.Ejercicio

Wstaw właściwą formę czasownika estar:
1.¿Dónde ................. (tú)?
2. Lisboa ................. en Portugal.
3. Carlos ................. cansado.
4. Las ventanas ................ cerradas.
5.¿Cómo ................... (vosotras)?
6. Nosotros ............... de vacaciones.
7. Luis ................. enamorado de Marta.
8. (yo) ................... contento.
9. La mesa .................. sucia.
10. ¿ ............ usted bien?
estar - ćwiczenie

ser/estar - ćwiczenie

ser/estar - ćwiczenie 2PODZIEL SIĘ TĄ STRONĄ: