CZASOWNIK ESTAR BYĆ/ZNAJDOWAĆ SIĘ


czasownik ESTAR
być, znajdować się


el verbo estar

estar

yo

estoy

estás

él/ella/usted

está

nosotros/as

estamos

vosotros/as

estáis

ellos/as/ustedes

están


Użycie czasownika estar

Isabel está enamorada.   Isabel jest zakochana.


Czasownik estar znaczy być/przebywać/znajdować się/czuć się i wyraża:

  • Położenie osób i rzeczy w przestrzeni:

La mesa está al lado de la ventana.   Stół jest obok okna.
Berlín está en Alemania.   Berlin jest w Niemczech.

Kiedy mówimy o wydarzeniach, wówczas używamy czasownika ser:

¿Dónde es el concierto?  Gdzie jest koncert?

  • Stany osób (np. zdrowie, samopoczucie) i rzeczy:

¿Cómo estás?   Jak się czujesz? Estoy enfermo.    Jestem chory.
La puerta está abierta.    Drzwi są otwarte.

Ejercicio

Wstaw właściwą formę czasownika estar:
1.¿Dónde ................. (tú)?
2. Lisboa ................. en Portugal.
3. Carlos ................. cansado.
4. Las ventanas ................ cerradas.
5.¿Cómo ................... (vosotras)?
6. Nosotros ............... de vacaciones.
7. Luis ................. enamorado de Marta.
8. (yo) ................... contento.
9. La mesa .................. sucia.
10. ¿ ............ usted bien?


estar - ćwiczenie

ser/estar - ćwiczenie

ser/estar - ćwiczenie 2PODZIEL SIĘ TĄ STRONĄ: