LOS INTERROGATIVOS - PYTAJNIKI W JĘZYKU HISZPAŃSKIM

LOS INTERROGATIVOS - SŁOWA PYTAJĄCE W JĘZYKU HISZPAŃSKIM

¿qué? – co?, przed rzeczownikiem znaczy jaki/który?
¿por qué? – dlaczego?
¿quién? , w liczbie mnogiej ¿quiénes? – kto?
¿cómo? – jak?
¿dónde? – gdzie?
¿de dónde? – skąd?
¿adónde? – dokąd?
¿cuál? , liczba mnoga ¿cuáles?– który?
¿cuánto/a/os/as? – ile?
¿cuándo? – kiedy?

Cuánto dostosowuje formę do rzeczownika, do którego się odnosi:

¿cuánto azúcar? ile cukru?
¿cuánta agua? ile wody?
¿cuántos libros? ile książek?
¿cuántas mesas? ile stołów?

Qué przed rzeczownikiem znaczy który, jaki?:

¿Qué lenguas hablas? Jakimi językami mówisz?

Cuál nie stawiamy przed rzeczownikiem. Po cuál występuje czasownik albo przyimek de:

¡Mira estos bolsos! ¿Cuál prefieres? Spójrz na te torby! Którą wolisz?
¿Cuál de estas mochilas es la tuya? Który z tych plecaków jest twój?
¿Cuál es tu dirección? Jaki jest twój adres?

Przed słowem pytającym możemy postawić przyimek:

¿Con quién vives? Z kim mieszkasz?
¿De quién es esto? Czyje to jest?