JARABE DE PALO YIN YANG i przeciwieństwa

JARABE DE PALO YIN YANG i przeciwieństwa


Yin-yang, menos es más
Polos opuestos que nunca se juntan.
Yin-yang , vienen y van
Líneas paralelas que nunca se cruzan.

Bien, mal, madera o metal
Puntos de vista que no se preguntan.
Tal cual, azúcar o sal
Dos que se oyen pero no se escuchan.

Yin-yang, Eva y Adán
Desequilibrio por una manzana.
Yin-yang, bastos o espadas
Palos opuestos en una baraja.

Yin-yang, salir o entrar
de un laberinto lleno de puertas.
Yin-yang, delante o detrás,
Dos que se buscan pero no se encuentran.

Cómo vas, cómo lo ves
Si tu veleta y la mía
Señalan rumbos distintos.
Cómo vas, cómo lo ves
Si tu maleta y la mía
viajan en vuelos distintos.

Cómo vas, cómo lo ves
Si tu receta y la mía
tienen sabores distintos.
Cómo vas, cómo lo ves

Si en tu cabeza y la mía
Viven paisajes distintos


Przyjrzyjmy się razem tekstowi piosenki.

Yin-yang, menos es más

menos to mniej lub minus
más więcej lub plus

Polos opuestos que nunca se juntan.

el polo – biegun
opuesto przeciwny

czyli polos opuestos to przeciwne bieguny

el Polo Norte – Biegun Północny
el Polo Sur – Biegun Południowy

que –który/a
nunca – nigdy
juntarse – łączyć się
junto znaczy obok:
junto a la puerta – obok drzwi
a juntos/juntas – razem:

María y Susana viajan juntas. Maria i Susana podróżują razem.
Nunca se juntan. Nigdy się nie łączą.

Mozemy też powiedzieć:
No se juntan nunca.

Kiedy nunca występuje przed czasownikiem (nunca se juntan), wówczas nie dodajemy już przeczenia no. Kiedy jednak chcemy postawić nunca po czasowniku, mamy podwójne przeczenie: no .... nunca. Inny przykład:

Nunca he estado en Marruecos. Nigdy nie byłem w Maroku.
No he estado en Marruecos nunca.

Yin-yang , vienen y van

vienen – przychodzą i van – odchodzą

Dwa ważne czasowniki: venir przychodzić (przyjeżdżać) i ir odchodzić, iść (jechać), oba nieregularne:

ir: voy vas va vamos vais van
venir: vengo vienes viene venimos venís vienen

Iść/jechać do to ir a:
Voy a casa. Idę do domu.

Przyimek a łączy się z rodzajnikiem el: a+el→al:
Voy al cine. Idę do kina.

Iść do kogoś to ir a casa de, czyli dosłownie iść do czyjegoś domu:

Esta tarde voy a casa de Jorge. Dziś po południu idę do Jorge.

Przychodzić z to venir de:
Vengo del supermercado. Przychodzę z supermarketu.

Líneas paralelas que nunca se cruzan.

la línea – linia
paralelo/a –równoległy/a
cruzarse – krzyżować się
el cruce to skrzyżowanie
cruzar la calle – przechodzić przez ulicę
la cruz – krzyż

Bien, mal, madera o metal

bien – dobrze
mal – źle
la madera – drewno
el metal – metal
o – albo

z drewna powiemy de madera:
La mesa es de madera. Stół jest z drewna.

Puntos de vista que no se preguntan.

el punto – punkt
la vista – widok
una habitación con vistas al mar – pokój z widokiem na morze

visto to participio pasado czasownika ver widzieć

el punto de vista – punkt widzenia
¿Cuál es tu punto de vista sobre ..... ? Tak zapytamy o czyjś punkt widzenia.
desde mi punto de vista – z mojego punktu widzenia

Tal cual, azúcar o sal

tal – taki
cual – jaki
el azÚcar – cukier
la sal – sól

Przy okazji, inne przyprawy:

el vinagre – ocet
la pimienta – pieprz
el aceite – olej/oliwa

Dos que se oyen pero no se escuchan.

se oyen – słyszą się
pero – ale
no se escuchan - nie słuchają się

Oír
jest nieregularne:
oigo oyes oye oímos oís oyen

Yin-yang, Eva y Adán
Desequilibrio por una manzana.

el desequilibrio – nierównowaga
desequilibrio to wyraz złożony: przedimek des- oznaczający nie- i equilibrio – równowaga

Podobnie:
igual równy – desigual nierówny
contento zadowolony – descontento niezadowolony
atar uwiązać – desatar odwiązać

Oczywiście nie zawsze możemy utworzyć wyraz o przeciwnym znaczeniu przy pomocy tego przedrostka, na przykład możliwy to posible, a niemożliwy to imposible.

Yin-yang, bastos o espadas
Palos opuestos en una baraja.

el basto to trefl w kartach
la espada to pik
la baraja – talia kart

tutaj możezsz poczytać więcej o kartach hiszpańskich:

http://es.wikipedia.org/wiki/Baraja_espa%C3%B1ola


Yin-yang, salir o entrar

salir wychodzić i entrar wchodzić, kolejne dwa antonimy.
salir ma nieregularną 1 osobę liczby pojedynczej czasu teraźniejszego: salgo

wychodzić z to salir de:
¿A qué hora sales de casa? O której wychodzisz z domu?

wchodzić do to entrar en:
Entré en una cafetería. Wszedłem do kawiarni.

Pamiętaj, że hiszpański ma osobne słowa na określenie:

“wchodzić do góry”, czyli wsiadać np. do pociągu czy wchodzić po schodach - subir
Subamos al tren. Wsiądźmy do pociągu.

“schodzić na dół”, np. po schodach albo wysiadać ze środka transportu - bajar
Baja en la segunda parada. Wysiądź na drugim przystanku.

de un laberinto lleno de puertas.

un laberinto – labirynt
lleno/a de – pełen czegoś
la puerta – drzwi

Yin-yang, delante o detrás,

delante – przed
detrás – za

inne przyimki miejsca:

en-w, na
encima de-na, nad
debajo de-pod
enfrente de-naprzeciw
al lado de-obok
junto a-przy
entre-pomiędzy


Dos que se buscan pero no se encuentran.

se buscan – szukają się
pero no se encuentran ale się nie znajdują

buscar – szukać

encontrar znajdować, spotykać – ten czasownik ma przegłos oue w presente (podobnie jak poder, dormir i inne)


Cómo vas, cómo lo ves

cómo – jak?
¿Cómo te llamas? Jak się nazywasz?
¿Cómo lo ves? dosł. Jak to widzisz?

Si tu veleta y la mía
Señalan rumbos distintos.

si – jeśli, skoro
Si mañana no llueve, iremos de excursión Jeśli jutro niebędzie padać, pojedziemy na wycieczkę.

Zauważ, że w tym zdaniu po si jest czas teraźniejszy!!

tu – twój
la veleta – chorągiewka
la mía – moja
señalar – wskazywać
la señal – znak
el rumbo – kierunek (nie mylić z rumba:)
distinto/a – różny/a


Cómo vas, cómo lo ves
Si tu maleta y la mía
viajan en vuelos distintos.

viajar – podróżować
podróż to el viaje
jechać w podróż to ir de viaje
a dobrej podróży: ¡Buen viaje!

el vuelo – lot
latać to volar (przegłos oue)
a samolot to el avión i lotnisko el aeropuerto


Cómo vas, cómo lo ves
Si tu receta y la mía
tienen sabores distintos.

la receta to przepis kulinarny albo recepta
przepisać na receptę to recetar:
El médico le recetó un jarabe. Lekarz przepisał mu syrop.

tienen – mają (tener: tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen)

el sabor – smak
saborear to smakować/delektować się smakiem

To słowo brzmi podobnie do saber i rzeczywiście ma z nim związek, ponieważ saber znaczy nie tylko wiedzieć, ale również smakować!:
La sopa sabe a cebolla. Zupa smakuje cebulą.


Cómo vas, cómo lo ves
Si en tu cabeza y la mía
Viven paisajes distintos

la cabeza – głowa
el paisaje – pejzaż
vivir – żyć, mieszkać

Pełno przeciwieństw i sprzeczności w tym tekście!

MOJA RADA:

Ucząc się nowych słówek, sprawdzaj jak brzmią ich przeciwieństwa. Odniesiesz podwójną korzyść:

  • nauczysz się więcej słów
  • staniesz się bardziej świadomy sposobu, w jaki język tworzy nowe wyrazy!

A co z YIN i YANG? Chcesz poczytać więcej o tej koncepcji (oczywiście po hiszpańsku)? Kliknij tutaj:

http://es.wikipedia.org/wiki/Yin_y_yang