Czas przeszły PRETÉRITO PERFECTO w języku hiszpańskim

Czas przeszły PRETÉRITO PERFECTO w języku hiszpańskim


Pretérito perfecto jest jednym z czasów przeszłych w języku hiszpańskim (obok pret. indefinido, pret. imperfecto i pret. pluscuamperfecto). Składa się z czasownika posiłkowego haber i imiesłowu participio pasado.

Czasownik haber odmienia się następująco:

haber

yo

he

has

él/ella/usted

ha

nosotros/as

hemos

vosotros/as

habéis

ellos/as/ustedes

han

A tak wygląda tworzenie participio pasado:

w koniugacji I -ar → -ado
w koniugacji II i III  -er, -ir → -ido

tomar-tomado
beber-beb
ido
vivir-vivido


Oto przykład odmiany czasownika I, II i III koniugacji. Participio pasado pozostaje niezmienne:

cantar śpiewać

comer jeść

vivir żyć

yo

he cantado

he comido

he vivido

has cantado

has comido

has vivido

él/ella/usted

ha cantado

ha comido

ha vivido

nosotros/as

hemos cantado

hemos comido

hemos vivido

vosotros/as

habéis cantado

habéis comido

habéis vivido

ellos/as/ustedes

han cantado

han comido

han vivido


Niektóre czasowniki tworzą participio pasado nieregularne:

infinitivo

participio pasado

abrir - otwierać

abierto

caer - upadać

caído

cubrir – przykrywać

cubierto

decir - powiedzieć

dicho

descubrir - odkrywać

descubierto

escribir -pisać

escrito

hacer- robić

hecho

ir - iść

ido

leer - czytać

leído

morir - umierać

muerto

oír - słyszeć

oído

poner - kłaść

puesto

romper – rozbić, zepsuć

roto

traer - przynosić

traído

ver - widzieć

visto

volver - wracać

vueltoczasowniki złożone tworzą participio tak samo, jak czasowniki od których pochodzą, np.:

pre-decir przepowiadać - pre-dicho
en-volver zawijać - en-vuelto

Użycie czasu PRET. PERFECTO


Nunca he estado en Egipto.   Nigdy nie byłem w Egipcie.

Czasu tego używamy:

 • gdy mówimy o czynnościach dokonanych, które miały miejsce stosunkowo niedawno i których rezultaty nadal trwają:

He desayunado y no tengo hambre.  Zjadłem śniadaniei nie jestem głodny.
He visitado Sevilla.  Zwiedziłem Sewillę (i znam to miasto).

 • gdy mówimy o czynnościach, które mialy miejsce w jednostce czasowej, która nadal trwa, np. dzisiaj, w tym roku itp. Wówczas występuje on z następującymi wyrażeniami czasu:

hoy-dziś
esta mañana-dziś rano
esta semana-w tym tygodniu
este mes-w tym miesiącu
este año-w tym roku itp.

Hoy he tenido mucho trabajo.   Dziś miałem dużo pracy.

 • gdy mówimy o doświadczeniach życiowych. Wówczas określeniami czasu są:

nunca- nigdy
muchas veces-wiele razy
2 veces-2 razy
ya-już
todavía no-jeszcze nie
aún no-jeszcze nie
alguna vez-kiedykolwiek ( w pytaniach)

Nunca he comido caracoles.     Nigdy nie jadłem ślimaków.

Ejercicios

1. Wstaw właściwą formę pretérito perfecto:

 1. Ya (hablar yo) ..................... con mi jefe.
 2. Rosa (salir) ......................... de casa.
 3. Nunca (comer nosotros) ................... caracoles.
 4. ¿(terminar ustedes) ........................... ya?
 5. No te (decir ellos) .................. la verdad.
 6. ¿(beber tú) ..................... la leche?
 7. Ana no está, (ir) ...................... de compras.
 8. No (acostarse yo) .................... todavía.
 9. Marcos y yo (quedarse) .................... en casa.
 10. ¿Quién (ver) ................... mis gafas?
 11. Ellos (viajar) ................... mucho en su vida.
 12. Esta mañana (yo coger) .................. un taxi.
 13. Javier me (traer) ................... flores.
 14. ¿(vosotros oír) ................... la noticia?
 15. Los señores Delgado (almorzar) ..................... ya.


2. czas przeszły pret.perfecto

3. czas przeszły pret. perfecto – tłumaczenie zdań

4. participio pasado (verbos irregulares)