TEST - ODMIANA CZASOWNIKÓW

Dzięki poniższej grze sprawdzisz, czy potrafisz poprawnie tworzyć formy czasownikowe:

 

  • najpierw wybierz czas gramatyczny (select tense)
  • kliknij play now
  • przetłumacz formę czasownikową z angielskiego na hiszpański
  • sprawdź odpowiedź (check answer)

 Resources to Learn Spanish