Carlos Santana y Maná - CORAZÓN ESPINADO

Nauka języka hiszpańskiego przez słuchanie piosenek

Carlos Santana y Maná - CORAZÓN ESPINADO

rozumienie ze słuchu i komentarz gramatyczny


Posłuchaj piosenki i uzupełnij tekst właściwymi słowami:
Esa (1) ..................... me está matando
me ha espinado el corazón
por más que trato de olvidarla
mi alma no da (2) ......................

Mi corazón aplastado
dolido y abandonado
a ver a ver tú (3) ................ dime mi amor
cuánto amor y qué dolor nos quedó

CORO
Ah ah ah corazón espinado
Cómo duele me duele mamá
Ah ah ah cómo me duele el (4) ......................

Cómo duele cómo duele el corazón
cuando uno es bien entregado
pero no olvides mujer que algún (5) ................. dirás
ay ay ay cómo me duele el amor

CORO
Ah ah ah corazón espinado
Como duele me duele mamá
Ah ah ah como me duele el amor


Cómo me duele el olvido
cómo duele el corazón
cómo me duele estar vivo
sin tenerte a un lado amor

Corazón espinado....
corazón espinado....Komentarz gramatyczny

me está matando - zabija mnie

me está matando – konstrukcja peryfrastyczna oznaczająca czynność mającą miejsce w momencie mówienia (czas teraźniejszy ciągły, estar + gerundio)


me ha espinado el corazón – zraniła mi serce

ha espinado to czas przeszły pretérito perfecto czasownika espinar


me duele – boli mnie

Czasownik doler (boleć) ma podobną strukturę, jak gustar, tzn. występuje w 3 osobie liczby pojedynczej (duele - boli) lub mnogiej (duelen - bolą) i jest poprzedzony zaimkiem w funkcji dopełnienia dalszego:


me duele(n) – boli (bolą) mnie

te duele(n) – boli (bolą) cię

le duele(n) – boli (bolą) go/ją

nos duele(n) – boli (bolą) nas

os duele(n) – boli (bolą) was

les duele(n) – boli (bolą) ich/jeNa przykład:

Me duele la cabeza. Boli mnie głowa.

Le duelen los ojos. Bolą go oczy.

¿Qué te duele? Co cię boli?


Nos quedó. Został nam.

Quedó to czas przeszły indefinido czasownika quedar


No olvides. Nie zapominaj

No olvides to forma trybu rozkazującego (imperativo) zaprzeczonego.


Algún día dirás. Pewnego dnia powiesz.

Dirás to czas przyszły futuro czasownika decir.klucz:

1. mujer 2. razón 3. sabes 4. amor 5. día


 

Nauka języka hiszpańskiego poprzez piosenki

Carlos Santana y Maná - CORAZÓN ESPINADO

rozumienie ze słuchu i komentarz gramatyczny

Posłuchaj piosenki i uzupełnij tekst właściwymi słowami:

 


Esa (1) ..................... me está matando
me ha espinado el corazón
por más que trato de olvidarla
mi alma no da (2) ......................

Mi corazón aplastado
dolido y abandonado
a ver a ver tú (3) ................ dime mi amor
cuánto amor y qué dolor nos quedó

CORO
Ah ah ah corazón espinado
Cómo duele me duele mamá
Ah ah ah cómo me duele el (4) ......................

Cómo duele cómo duele el corazón
cuando uno es bien entregado
pero no olvides mujer que algún (5) ................. dirás
ay ay ay cómo me duele el amor

CORO
Ah ah ah corazón espinado
Como duele me duele mamá
Ah ah ah como me duele el amor


Cómo me duele el olvido
cómo duele el corazón
cómo me duele estar vivo
sin tenerte a un lado amor

Corazón espinado....
corazón espinado....


 

Komentarz gramatyczny

me está matando

me está matando – konstrukcja peryfrastyczna oznaczająca czynność mającą miejsce w momencie mówienia (czas teraźniejszy ciągły, estar + gerundio)

me ha espinado – czas przeszły pretérito perfecto czasownika espinar

me duele – boli mnie

Czasownik doler ma podobną strukturę, jak gustar, tzn. występuje w 3 osobie liczby pojedynczej (duele) lub mnogiej (duelen) i jest poprzedzony zaimkiem w funkcji dopełnienia dalszego:


me duele(n) – boli (bolą) mnie

te – boli (bolą) cię

le – boli (bolą) go/ją

nos – boli (bolą) nas

os – boli (bolą) was

les – boli (bolą) ich/je


 

Na przykład:

Me duele la cabeza. Boli mnie głowa.

Le duelen los ojos. Bolą go oczy.

¿Qué te duele? Co cię boli?

Nos quedó. Został nam.

Quedó to czas przeszły indefinido czasownika quedar

No olvides. Nie zapominaj

No olvides to forma trybu rozkazującego (imperativo) zaprzeczonego.

Algún día dirás. Pewnego dnia powiesz.

Dirás to czas przyszły futuro czasownika decir.