Czas przeszły niedokonany imperfecto

Czas przeszły niedokonany imperfecto

cantar śpiewać

meter wkładać

subir wsiadać

yo

cantaba

metía

subía

cantabas

metías

subías

él/ella/usted

cantaba

metía

subía

nosotros/as

cantábamos

metíamos

subíamos

vosotros/as

cantabais

metíais

subíais

ellos/ellas/ustedes

cantaban

metían

subíanCzasowniki nieregularne:

ser być

ir iść

leer czytać

yo

era

iba

leía

eras

ibas

leías

él/ella/usted

era

iba

leía

nosotros/as

éramos

íbamos

leíamos

vosotros/as

erais

ibais

leíais

ellos/ellas/ustedes

eran

iban

leían


Użycie czasu pret. imperfecto

Pretérito imperfecto jest czasem przeszłym niedokonanym i służy do opisywania czynności trwających w czasie i powtarzających się. Czynność wyrażona w imperfecto nie dobiegła jeszcze do końca w danym momencie przeszłości:

Ayer, cuando me llamaste, estaba leyendo.      Wczoraj, kiedy zadzwoniłeś, czytałem. (czynność czytania nie dobiegła do końca w momencie przeszłości wyrażonym w zdaniu - cuando me llamaste)

Używamy go również, kiedy:

  • mówimy o nawykach lub czynnościach powtarzających się w przeszłości:

Jorge se levantaba temprano.    Jorge wstawał wcześnie.

  • opisujemy coś/kogoś z przeszłości:

Mi abuelo era alto y delgado.      Mój dziadek był wysoki i szczupły.


Ejemplos


Antes viajaban más.   Kiedyś częściej podróżowali.

Jorge solía dormir mucho.   Jorge zwykle dużo spał.
El pueblo era muy bonito.   Miasteczko było bardzo ładne.
Hace unos años trabajaban menos.   Kilka lat temu pracowali mniej.imperfecto - ćwiczenie 1

imperfecto-tworzenie form