czas przyszły w języku hiszpańskim - futuro imperfecto (futuro simple)

Czas przyszły w języku hiszpańskim- futuro imperfecto (futuro simple)

Czas ten tworzymy dodając do bezokolicznika następujące końcówki:


tomar brać

beber pić

abrir otwierać

yo

tomar-é

beber-é

abrir-é

tomar-ás

beber-ás

abrir-ás

él/ella/usted

tomar-á

beber-á

abrir-á

nosotros/as

tomar-emos

beber-emos

abrir-emos

vosotros/as

tomar-éis

beber-éis

abrir-éis

ellos/as/ustedes

tomar-án

beber-án

abrir-ánNiektóre czasowniki są nieregularne:

caber mieścić się

cabré

cabrás

cabrá

cabremos

cabréis

cabrán

decir powiedzieć

diré

dirás

dirá

diremos

diréis

dirán

hacer robić

haré

harás

hará

haremos

haréis

harán

poder móc

podré

podrás

podrá

podremos

podréis

podrán

poner kłaść

pondré

pondrás

pondrá

pondremos

pondréis

pondrán

querer chcieć

querré

querrás

querrá

querremos

querréis

querrán

saber wiedzieć

sabré

sabrás

sabrá

sabremos

sabréis

sabrán

salir wychodzić

saldré

saldrás

saldrá

saldremos

saldréis

saldrán

tener mieć

tendré

tendrás

tendrá

tendremos

tendréis

tendrán

valer mieć wartość

valdré

valdrás

valdrá

valdremos

valdréis

valdrán

venir przychodzić

vendré

vendrás

vendrá

vendremos

vendréis

vendrán

hay istnieć

habrá


Użycie czasu futuro imperfecto

- wyraża czynności przyszłe (plany, przewidywania, obietnice itp.):
Mañana iremos al cine.   Jutro pójdziemy do kina
El domingo hará buen tiempo.   W niedzielę będzie ładna pogoda.
Dejaré de fumar, te lo prometo.   Rzucę palenie, obiecuję ci.

- wyraża przypuszczenie lub przybliżoną ilość:
Habrá 100 personas.  Jest około 100 osób.
Carmen estará en casa ahora.  Carmen jest teraz chyba w domu.

Ważniejsze wyrażenia czasu:

mañana-jutro
pasado mañana-pojutrze
dentro de ...-za ...
la semana que viene-w przyszłym tygodniu
el mes próximo-w przyszłym miesiącu
itd.
En el futuro tendrás mucha suerte.   W przyszłości będziesz mieć dużo szczęścia.

Ejercicio

Wstaw właściwą formę futuro:

1. Os (llamar yo)..................... esta tarde.
2. ¿A qué hora (terminar) ................... la clase?
3. Dicen que mañana (llover) ..................... .
4. ¿Cuándo (venir vosotros) .................... a verme?
5. Lo (escribir ellos) .................... para el martes.
6. ¿Dónde (pasar usted) ..................... las vacaciones?
7. (coger yo) ................. el avión de las 12.25.
8. (verse nosotros) .................... después del fin de semana.
9. (ir yo) ................ de viaje el mes que viene.
10. Dentro de dos meses (cumplir tú) ..................... 20 años.futuro imperfecto - ćwiczenie