LICZEBNIKI HISZPAŃSKIE

LICZEBNIKI W JĘZYKU HISZPAŃSKIM

LICZEBNIKI GŁÓWNE

0 – cero
1 – uno
2 – dos
3 – tres
4 – cuatro
5 – cinco
6 – seis
7 – siete
8 – ocho
9 – nueve
10-diez

11-once
12-doce
13-trece
14-catorce
15-quince
16-dieciséis
17-diecisiete
18-dieciocho
19-diecinueve

Zwróć uwagę, że liczebniki od 11 do 15 mają końcówkę -ce, a liczebniki od 16 do 19 składają się z liczby 10 i jednostki, np. 17 to 10 (diez) i 7 (siete), zatem diecisiete (uwaga na zmianę pisowni z na c)

20-veinte
21-veintiuno
22-veintidós
23-veintitrés
24-veinticuatro
25-veinticinco
26-veintiséis
27-veintisiete
28-veintiocho
29-veintinueve

Liczebniki od 21 do 29 piszemy łącznie.

30-treinta
31-terinta y uno
32-treinta y dos

liczebniki 1-30:

W liczbach powyżej 30 dziesiątka i jednostka połączone są spójnikiem y:

38 treinta y ocho

40-cuarenta
50-cincuenta
60-sesenta
70-setenta
80-ochenta
90-noventa

100-cien
102-ciento dos
110-ciento diez

Liczebnik 100 brzmi cien, ale w liczbach powyżej 100 brzmi ciento:

110 ciento diez


liczebniki 30-100:

200-doscientos/as
300-trescientos/as
400-cuatrocientos/as
500-quinientos/as
600-seiscientos/as
700-setecientos/as
800-ochocientos/as
900-novecientos/as

Liczebniki od 200 do 900 mają dwa rodzaje gramatyczne, męski i żeński:

doscientos libros - 200 książek

doscientas mesas - 200 stołów

1000-mil
2000-dos mil
1000 000- un millón
liczebniki 100-1 000 000:


LICZEBNIKI PORZĄDKOWE 1-10   los numerales ordinales

1 primero/a
2 segundo/a
3 tercero/a
4 cuarto/a
5 quinto/a
6 sexto/a
7 séptimo/a
8 octavo/a
9 noveno/a
10 décimo/a


liczebniki - ćwiczenie 1

liczebniki - ćwiczenie 2

liczebniki - ćwiczenie 3

liczebniki porządkowe - ćwiczenie