Celia Cruz - Guantanamera

Ucz się hiszpańskiego, słuchając muzyki


Celia Cruz - Guantanamera

Kubańska pieśń Guantanamera w wykonaniu Celii Cruz - z tekstem, słownictwem, komentarzem i ćwiczeniami.

I. Posłuchaj piosenki i uzupełnij tekst brakującymi słowami:


GUANTANAMERA

Guantanamera
Guajira Guantanamera
Guantanamera
Guajira Guantanamera

Yo soy un 1............. sincero
De donde crece la palma (x2)
Y antes de morir yo quiero
2................ mis versos del alma


Guantanamera
Guajira Guantanamera
Guantanamera
Guajira Guantanamera

Cultivo una rosa 3.................
En junio como en enero (x2)
Para el amigo sincero
Que me da su 4............... franca

Mi verso es de un 5.............. claro
Y de un carmín encendido (x2)
Mi verso es un ciervo herido
Que busca en el monte amparo


Guantanamera
Guajira Guantanamera
Guantanamera
Guajira Guantanamera


Słówka z piosenki:

guantanamero/a – pochodzący z Guantánamo

la guajira – chłopka, wieśniaczka/gatunek muzyczny wywodzący się z Kuby

soy – jestem (forma czasownika ser – być)

un hombre – człowiek, mężczyzna

sincero – szczery

crece – rośnie (forma czasownika crecer)

la palma – palma


 

antes de – przed, zanim

morir – umrzeć

yo - ja

quiero – chcę (forma czasownika querer)

cantar – śpiewać

mis – moje (przymiotnik dzierżawczy)

versos – wiersze

el alma – dusza

del alma – z duszy (del – połączenie przyimka de i rodzajnika el)

cultivar – uprawiać

una rosa – róża

blanco, blanca – biały, biała

en – w (przyimek)

en junio – w czerwcu (miesiące znajdziesz tutaj)

como – jak, tak jak

enero – styczeń

para – dla (przyimek)

el amigo – przyjaciel

que – który

me – mi (zaimek osobowy)

da – daje (forma czasownika dar – dawać)

su – jego (przymiotnik dzierżawczy)

la mano – dłoń (części ciała – tutaj)

franco, franca – szczery, szczera

es – jest (forma czasownika ser - być)

verde – zielony (kolory – tutaj)

claro – jasny

carmín – karmazynowy

encendido – rozpalony, zapalony (forma czasownika encender – zapalić)

el ciervo – jeleń (zwierzęta – tutaj i tutaj)

herido – zraniony (forma czasownika herir – ranić)

busca – szuka (forma czasownika buscar – szukać)

el monte – góra

el amparo – schronienie

II. Odmień w czasie teraźniejszym podkreślone w tekście czasowniki. Uzupełnij tabelkę:

bezokolicznikmorir

yo

soy


él/ella/Vd.


crece


nosotros/as
vosotros/as
ellos/ellas/Vds.
bezokolicznik

yo

quiero

cultivoél/ella/Vd.da

busca

nosotros/as

vosotros/as

ellos/ellas/Vds.
Odpowiedzi:
1.hombre     2.cantar    3.blanca     4.mano     5.verde

bezokolicznik

ser

crecer

morir

yo

soy

crezco

muero

eres

creces

mueres

él/ella/Vd.

es

crece

muere

nosotros/as

somos

crecemos

morimos

vosotros/as

sois

crecéis

morís

ellos/ellas/Vds.

son

crecen

mueren


bezokolicznik

querer

cultivar

dar

buscar

yo

quiero

cultivo

doy

busco

quieres

cultivas

das

buscas

él/ella/Vd.

quiere

cultiva

da

busca

nosotros/as

queremos

cultivamos

damos

buscamos

vosotros/as

queréis

cultiváis

dais

buscáis

ellos/ellas/Vds.

quieren

cultivan

dan

buscan


 

Słówka z piosenki:

guantanamero/a – pochodzący z Guantánamo

la guajira – chłopka, wieśniaczka/gatunek muzyczny wywodzący się z Kuby

soy – jestem (forma czasownika ser – być)

un hombre – człowiek, mężczyzna

sincero – szczery

crece – rośnie (forma czasownika crecer)

la palma – palma

antes de – przed, zanim

morir – umrzeć

yo - ja

quiero – chcę (forma czasownika querer)

echar – rzucić, wyrzucić

mis – moje (przymiotnik dzierżawczy)

versos – wiersze

el alma – dusza

del alma – z duszy (del – połączenie przyimka de i rodzajnika el)

cultivar – uprawiać

una rosa – róża

blanco, blanca – biały, biała

en – w (przyimek)

en junio – w lipcu (miesiące znajdziesz tutaj)

como – jak, tak jak

enero – styczeń

para – dla (przimek)

el amigo – przyjaciel

que – który

me – mi (zaimek osobowy)

da – daje (forma czasownika dar – dawać)

su – jego (przymiotnik dzierżawczy)

la mano – dłoń (części ciała – tutaj)

franco, franca – szczery, szczera

es – jest (forma czasownika ser - być)

verde – zielony (kolory – tutaj)

claro – jasny

carmín – karmazynowy

encendido – rozpalony, zapalony (forma czasownika encender – zapalić)

el ciervo – jeleń (zwierzęta – tutaj)

herido – zraniony (forma czasownika herir – ranić)

busca – szuka (forma czasownika buscar – szukać)

el monte – góra

el amparo – schronienie