CZASOWNIK BYĆ ESSERE

CZASOWNIK BYĆ W JĘZYKU WŁOSKIM - ESSERE


ESSERE być

io - ja

sono - jestem

tu -ty

sei - jesteś

lui/lei/Lei - on, ona, Pan/i

è - jest

noi - my

siamo - jesteśmy

voi - wy

siete -jesteście

loro/Loro - oni/Państwo

sono - są

Esempio 

Luigi è muratore.   Luigi jest murarzem.

Anna e Monica sono insegnanti.   Anna i Monika są nauczycielkami.
Io non sono italiano.   Ja nie jestem Włochem.

ESERCIZIO

Uzupełnij właściwą formą czasownika essere

1. Che cosa .................. ?
2. Roma ............... la capitale d’Italia.
3. Di dove ................, Luca?
4. Loro non .............. a scuola.
5. Noi ............... abbastanza contenti.
6. Signori, .................. anche Loro stranieri?
7. Dove (voi) ................ adesso?
8. Oggi ............ sabato.
9. Di chi .............. queste scarpe?
10. Io e Andrea ................. italiani.


czasownik essere - ćwiczenie