CZASOWNIK MIEĆ AVERE

CZASOWNIK MIEĆ W JĘZYKU WŁOSKIM - AVEREAVERE mieć

io

ho - mam

tu

hai - masz

lui/lei/Lei

ha - ma

noi

abbiamo - mamy

voi

avete - macie

loro/Loro

hanno -mają


Esempio

Abbiamo un gatto.   Mamy kota.

Quanti anni hai?   Ile masz lat?
Luca ha molte lezioni.   Luca ma dużo lekcji.
Non hanno tempo.   Nie mają czasu.

Uzupełnij właściwą formą czasownika avere:

1. Quanti anni (tu) ...............?
2. Noi .................. un cane.
3. Luisa ............... freddo.
4. Io non ................. fame.
5. Loro .................. un figlio.
6. Clara ................ i capelli lunghi.
7. Lei, signora, .............. amici italiani?
8. Ragazzi, ................. voglia di andare al cinema?
9. I miei studenti ................. molta voglia di studiare l’italiano.
10. Io e lei ................ molto tempo.


Czasownik avere występuje w wielu wyrażeniach, na przykład:

avere fame – być głodnym
avere sete – być spragnionym
avere sonno – być sennym
avere ragione – mieć rację
avere torto – mylić się
avere paura – bać się
avere freddo – odczuwać zimno
avere caldo – odczuwać ciepło
avere voglia di – mieć ochotę na


Luca ha molto sonno.   Luca jest bardzo śpiący.

czasownik avere - ćwiczenie

wyrażenia z czasownikiem avere - ćwiczenie