CZASOWNIK MIEĆ AVERE

CZASOWNIK MIEĆ AVERE



 

  AVERE mieć

io

  ho

tu

  hai

lui/lei/Lei

  ha

noi

  abbiamo

voi

  avete

loro/Loro

  hanno


Esempio 

 Abbiamo un gatto.   Mamy kota.

Quanti anni hai?   Ile masz lat?
Luca ha molte lezioni.   Luca ma dużo lekcji.
Non hanno tempo.   Nie mają czasu.

Uzupełnij właściwą formą czasownika avere:

1. Quanti anni (tu) ...............?
2. Noi .................. un cane.
3. Luisa ............... freddo.
4. Io non ................. fame.
5. Loro .................. un figlio.
6. Clara ................ i capelli lunghi.
7. Lei, signora, .............. amici italiani?
8. Ragazzi, ................. voglia di andare al cinema?
9. I miei studenti ................. molta voglia di studiare l’italiano.
10. Io e lei ................ molto tempo.


Czasownik avere występuje w wielu wyrażeniach, na przykład:

avere fame – być głodnym
avere sete – być spragnionym
avere sonno – być sennym
avere ragione – mieć rację
avere torto – mylić się
avere paura – bać się
avere freddo – odczuwać zimno
avere caldo – odczuwać ciepło
avere voglia di – mieć ochotę na


   Luca ha molto sonno.   Luca jest bardzo śpiący.





czasownik avere - ćwiczenie

wyrażenia w avere - ćwiczenie