ANDREA BOCELLI E IL FUTURO SEMPLICE

ANDREA BOCELLI

Con te partirò

E IL FUTURO SEMPLICE

Posłuchaj piosenki i uzupełnij tekst:Quando sono solo
sogno all'orizzonte
e mancan le ..............
sì lo so che non c'è luce
in una stanza quando manca il ..........
se non ci sei tu con me, con me
Su le ...............
mostra a tutti il mio cuore
che hai acceso
................ dentro me
la luce che
hai incontrato per ..............
Con te partirò
........... che non ho mai
veduto e vissuto con te
adesso si li vivrò
con te partirò
su navi per .............
che io lo so
no no non esistono più
con te io li vivrò
Quando sei ..............
sogno all'orizzonte
e mancan le .................
e io sì lo so
che sei con me con me
tu mia luna tu sei qui con me
tu mio sole tu sei qui con me
con me con me con me
Con te partirò
............ che non ho mai
veduto e vissuto con te
adesso sì li vivrò
con te partirò
su navi per .............
che io lo so
no no non esistono più
con te io li rivivrò
con te partirò
su navi per ............
che io lo so
no no non esistono più
con te io li rivivrò
con te partirò
Io con te.
Io con te.

partirò to 1 osoba liczby pojedynczej czasownika partire w czasie przyszłym futuro semplice.

Oto końcówki futuro:

I koniugacja

parl-are

II koniugacja

vend-ere

III koniugacja

apr-ire

parl - erò

vend - erò

apr - irò

parl - erai

vend - erai

apr - irai

parl - erà

vend- erà

apr - irà

parl - eremo

vend - eremo

apr - iremo

parl - erete

vend - erete

apr - irete

parl - eranno

vend - eranno

apr - iranno

Niektóre czasowniki są nieregularne:

essere – sarò, sarai, sarà, saremo, sarete, saranno

avere – avrò, avrai, avrà, avremo, avrete, avranno

andare – andrò, andrai, andrà, andremo, andrete, andranno

dovere – dovrò, dovrai, dovrà, dovremo, dovrete, dovranno

potere – potrò, potrai,potrà, potremo, potrete, potranno

sapere – saprò, saprai, saprà, sapremo,saprete, sapranno

vedere – vedrò, vedrai, vedrà, vedremo, vedrete, vedranno

bere – berrò, berrai, berrà, berremo, berrete, berranno

rimanere – rimarrò, rimarrai, rimarrà, rimarremo, rimarrete, rimarranno

venire – verrò, verrai, verrà, verremo, verrete, verranno

volere – vorrò, vorrai, vorrà, vorremo, vorrete, vorranno

tenere – terrò, terrai, terrà, terremo, terrete, terranno

tradurre – tradurrò, tradurrai, tradurrà, tradurremo, tradurrete, tradurranno

dare – darò, darai, darà, daremo, darete, daranno

dire – dirò, dirai, dirà, diremo, direte, diranno

fare – farò, farai, farà, faremo, farete, faranno

stare – starò, starai, starà, staremo, starete, staranno


Czas ten występuje z następującymi wyrażeniami:

 

domani

jutro

dopodomani

pojutrze

fra 5 giorni

za 5 dni

la settimana prossima

w przyszłym tygodniu

il mese prossimo

w przyszłym miesiącu

 

Futuro semplice wyraża:

czynności przyszłe

Domani andremo al cinema.

Jutro pójdziemy do kina.

plany na przyszłość

Smetterò di fumare.

Rzucę palenie.

prognozy na przyszłość

Domani il cielo sarà nuvoloso.

Jutro niebo będzie pochmurne.

przypuszczenie

Dove è Maria? Non so, sarà a casa.

Gdzie jest Maria? Nie wiem, ale chyba jest w domu.

przybliżoną ilość

Nell’aula ci saranno 100 persone.

W sali jest około 100 osób.