ĆWICZENIA GRAMATYCZNE

ćwiczenia gramatyczne

passato prossimo - odmiana czasowników
passato prossimo/presente - tworzenie form
passato prossimo - uzupełnij zdania
passato prossimo - opis dnia
passato prossimo - t
łumaczenie form
pronomi diretti (1)
pronomi diretti (2)