passato prossimo tlumaczenie form

passato prossimo - ćwiczenia

 

comprare     prendere     essere     capire     scrivere     cantare     entrare     andare     tornare     aprire     dormire     venire     vedere     vendere     mangiare

Przetłumacz na język włoski następuj±ce formy (passato prossimo). Użyj czasowników z ramki:

 • ¶piewałe¶ → ...........................
 • ¶piewali¶cie → ...........................
 • nie ¶piewał → ...........................
 • spałem → ...........................
 • spała → ...........................
 • spali → ...........................
 • zjadłem → ...........................
 • zjedli¶cie → ...........................
 • nie zjedli¶my → ...........................
 • kupił → ...........................
 • kupili¶my → ...........................
 • nie kupili → ...........................
 • wróciła → ...........................
 • nie wrócili → ...........................
 • wróciłe¶? → ...........................
 • sprzedałe¶ → ...........................
 • sprzedał → ...........................
 • sprzedali¶my → ...........................
 • zrozumiałem → ...........................
 • zrozumiałe¶? → ...........................
 • nie zrozumieli → ...........................
 • widziałe¶? → ...........................
 • widzieli¶my → ...........................
 • widzieli¶cie → ...........................
 • przyszedłem → ...........................
 • nie przyszedłe¶ → ...........................
 • nie przyszli? → ...........................
 • wzi±ł → ...........................
 • wzięła → ...........................
 • wzięli → ...........................
 • otworzyli¶my → ...........................
 • otworzyli → ...........................
 • nie otworzył → ...........................
 • poszedł → ...........................
 • poszli¶my → ...........................
 • nie poszli. → ...........................
 • byłem → ...........................
 • byli¶my → ...........................
 • byli → ...........................
 • napisała → ...........................
 • napisałe¶ → ...........................
 • napisał → ...........................
 • wszedł → ...........................
 • weszli → ...........................
 • weszła¶? → ...........................
Odpowiedzi:

 • ¶piewałe¶ → hai cantato
 • ¶piewali¶cie → avete cantato
 • nie ¶piewał → non ha cantato
 • spałem → ho dormito
 • spała → ha dormito
 • spali → hanno dormito
 • zjadłem → ho mangiato
 • zjedli¶cie → avete mangiato
 • nie zjedli¶my → non abbiamo mangiato
 • kupił → ha comprato
 • kupili¶my → abbiamo comprato
 • nie kupili → non hanno comprato
 • wróciła → è tornata
 • nie wrócili → non sono tornati
 • wróciłe¶? → sei tornato
 • sprzedałe¶ → hai venduto
 • sprzedał → ha venduto
 • nie sprzedali¶my → non abbiamo comprato
 • nie zrozumiałem → non ha capito
 • zrozumiałe¶? → hai capito?
 • nie zrozumieli → non hanno capito
 • widziałe¶? → hai visto
 • widzieli¶my → abbiamo visto
 • widzieli¶cie → avete visto
 • przyszedłem → sono venuto
 • nie przyszedłe¶ → non sei venuto
 • nie przyszli? → non sono venuti
 • wzi±ł → ha preso
 • wzięła → ha preso
 • wzięli → hanno preso
 • otworzyli¶my → abbiamo aperto
 • otworzyli → hanno aperto
 • nie otworzył → non ha aperto
 • poszedł → è andato
 • poszli¶my → siamo andati
 • nie poszli. → non sono andati
 • byłem → sono stato
 • byli¶my → siamo stati
 • byli → sono stati
 • napisała → ha scritto
 • napisałe¶ → hai scritto
 • napisał → ha scritto
 • wszedł → è entrato
 • weszli → sono entrati
 • weszła¶? → sei entrata?