preposizioni articolate

preposizioni articolate  - ściągnięcie (kontrakcja) przyimka i rodzajnika określonego


Przyimki a da di in su łączą się z rodzajnikiem określonym, przed którym stoją:

Il libro è (su + il) sul tavolo. Książka jest na stole.

 

Oto w jaki sposób zachodzi kontrakcja:

 

il

lo

l’

la

i

gli

le

a

al

allo

all’

alla

ai

agli

alle

da

dal

dallo

dall’

dalla

dai

dagli

dalle

di

del

dello

dell’

della

dei

degli

delle

in

nel

nello

nell’

nella

nei

negli

nelle

su

sul

sullo

sull’

sulla

sui

sugli

sulle
preposizioni articolate - ćwiczenie

przyimek A + rodzajnik- ćwiczenie

przyimek DA + rodzajnik - ćwiczenie

przyimek IN + rodzajnik - ćwiczenie

przyimek DI + rodzajnik - ćwiczenie

preposizioni articolate - ćwiczenie 2