krzyżówki - cruciverba

krzyżówki - cruciverba

W tym dziale znajdziesz krzyżówki pomocne w nauce słownictwa włoskiego

geografia – la geografia

jedzenie – il cibo


kolory – i colori


rodzina – la famiglia


owoce – la frutta


w kuchni – in cucina


choroby – le malattie


miesiące – i mesi


zawody – i mestieri


meble – i mobili

przymiotniki - gli aggettivi 1

przymiotniki - gli aggettivi 2

pejzaż - il paesaggio

środki transportu - i mezzi di trasporto

czasowniki - i verbi

liczebniki porządkowe - numerali ordinali

praca - il lavoro
PODZIEL SIĘ TĄ STRONĄ:


narodowość – la nazionalità

imiona – i nomi


warzywa – gli ortaggi


piłka nożna – il calcio


kraje – gli stati


głowa – la testa


ptaki – gli uccelli


ubrania – l’abbigliamento


zwierzęta – gli animali

stolice - le capitali

miasta włoskie - le città italiane

owady - gli insetti

participio passato 1

participio passato 2

odmiana czasowników

czasowniki - i verbi 2