praca - il lavoro

praca - il lavoro

essere disoccupato - być bezrobotnym
la disoccupazione - bezrobocie
l'offerta di lavoro - oferta pracy
essere in ferie - być na wakacjach
trovare un lavoro - znaleźć pracę
cercare lavoro - szukać pracy
il contratto - umowa
firmare - podpisać
lavorare a tempo pieno - pracować na cały etat
lavorare part time - pracować na część etatu
lavorare per conto proprio - pracować na własny rachunek
il curriculum vitae - życiorys
impiegare, assumere - zatrudniać
guadagnare - zarabiać
lo stipendio - wynagrodzenie
il mestiere - zawód
licenziare - zwolnić (z pracy)
la ditta, l'azienda, la società - firma
il pensionato - emeryt
andare in pensione - przechodzić na emeryturę
la sede - siedziba
il diploma - dyplom
l'esperienza di lavoro - doświadczenie w pracy
laurearsi - skończyć studia
l'annuncio di lavoro - ogłoszenie o pracę
il colloquio di lavoro - rozmowa kwalifikacyjna
il posto di lavoro - miejsce pracy
il datore di lavoro - pracodawca
il lavoratore - pracownik
il tirocinio - praktyki, stażpraca - ćwiczenie 1

praca - krzyżówka