Przymiotnik + rzeczownik

Dopasuj przymiotniki do podanych rzeczowników. Zwróć uwagę na ich znaczenie oraz formę:
pan
falda
preguntas
clima
puertas
chistes