Przymiotniki - Aggettivi

Krzyżówka - Cruciverba

Kliknij na właściwe pole, wpisz włoski odpowiednik słowa i zaakceptuj OK
  1      2    3    4    
 5             
            
  6            
            
 7      8         
            
 9    10           
            
 11        12   13    14    
      15        
   16           
            
17