Przymiotniki(2) - Aggettivi(2)

Krzyżówka - Cruciverba

Kliknij na właściwe pole, wpisz włoski odpowiednik słowa i zaakceptuj OK
           1     
   2     3          
 4               
        5        
              
6     7             
        8        
              
              
9       10         11    
              
        12        
  13              
              
14          15        
16