Zwierzęta - Animali

Krzyżówka - Cruciverba

Kliknij na właściwe pole, wpisz włoski odpowiednik słowa i zaakceptuj OK. W przypadku wątpliwości możesz skorzystać z podpowiedzi.
1    2        3             
                   
        4             
  5                   
        6        7       
  8    9                 
              10       
                   
   11    12        13          
                   
   14