Geografia - Geografia

Krzyżówka - Cruciverba

Kliknij na właściwe pole, wpisz włoski odpowiednik słowa i zaakceptuj OK
1    2                 
                 
3      4        5         
    6               
                 
7          8           
                 
    9    10             
  11                 
                 
    12       13          
 14                  
                 
                 
 15