Miasta Włoch - Citta italiane

Krzyżówka - Cruciverba

Kliknij na właściwe pole, wpisz włoski odpowiednik słowa i zaakceptuj OK
1     2           3         
                   
4          5             
                6     
                   
  7                   
           8          
     9          10        
             11        
                   
         12            
                   
            13