czasowniki hiszpańskie

Dopasuj hiszpańskie odpowiedniki podanych czasowników:
otwierać
pomagać
kąpać się
przybywać, przyjeżdżać
jeść śniadanie
robić
podróżować
mówić
skręcać
palić
pisać
zapalać
wychodzić
używać
tłumaczyć
kończyć (się)
mieć
znaczyć
zbierać, sprzątać
postanawiać