imperativo verbos irregulares

Znasz odmianę czasowników w trybie rozkazującym? Kliknij NASTĘPNY CZASOWNIK, podaj właściwą formę, następnie kliknij SPRAWDŹ

decir usteddiga
salir túsal
hacer vosotroshaced
tener ustedestengan
dar túda
salir ustedessalgan
ser ustedessean
traer ustedtraiga
poner túpon
ir ustedvaya
decir vosotrosdecid
venir túven
decir usteddiga
ser tú
hacer ustedeshagan