Owoce - Frutta

Krzyżówka - Cruciverba

Kliknij na właściwe pole, wpisz włoski odpowiednik słowa i zaakceptuj OK. W przypadku wątpliwości możesz skorzystać z podpowiedzi.
1   2     3                4   
          5     6        
    7                 
              8       
      9               
              10       
      11             12    
              13       
        14