liczebniki - numerales

Wykonaj podane działania arytmetyczne

Dopasuj słowa z prawej kolumny, przenosząc je myszką na lewą stronę: