liczebniki - numerales

Dokończ ciąg liczb

Dopasuj słowa z prawej kolumny, przenosząc je myszką na lewą stronę: