czas - el tiempo

Dopasuj słowa z prawej kolumny, przenosząc je myszką na lewą stronę: