hiszpański - czasowniki w czasie teraźniejszym

Krzyżówka

Kliknij na właściwe pole, wpisz formę czasu teraźniejszego podanego czasownika i zatwierdź OK
Aby użyć jednej z liter á é í ό ú ñ, kliknij właściwy symbol z lewej strony
1   2                 
                
 3                 
             4     
 5                 
           6       
 7           8        
                
9     10               
        11          
  12     13             
                
           14       
       15           
             16     
 17                 
           18