części ciała - partes del cuerpo

Krzyżówka

Kliknij na właściwe pole, wpisz formę czasu teraźniejszego podanego czasownika i zatwierdź OK
1    2                 
                 
3                   
      4             
  5                 
                 
6                   
                 
 7                  
                 
   8                
     9              
 10                  
         11     12       
    13     14      15        
                 
   16                
         17          
   18