Do jakiej kategorii należą podane wyrazy?

Dopasuj słowa z prawej kolumny, przenosząc je myszką na lewą stronę: