pret. indefinido

Czasownik beber

Dopasuj właściwą formę czasownika: