pret. indefinido

Dopasuj właściwą formę czasownika: