pret. indefinido - czasowniki nieregularn

krzyżowka
crucigrama

Kliknij na właściwe pole, wpisz odpowiedź i zatwierdź OK
1    2        3      4           
           5            
                     
    6                   
                     
7      8                   
             9          
   10                    
11             12            
          13             
14           15              
       16                
                     
   17             18         
            19      20       
21          22               
                     
                23       
            24           
        25